Scroll Top

Digitalni priručnik

Untitled-1
O čemu se radi?

Naš priručnik istražuje različite aspekte vršnjačkog nasilja, a posebno se bavi elektroničkim oblicima nasilja. Sa sveprisutnim korištenjem društvenih mreža, obraćamo posebnu pozornost na platformu koja je popularna među mlađim generacijama – Snapchat.
Za koga je priručnik?
Ovaj priručnik namijenjen je djeci, adolescentima, roditeljima i svima koji žele bolje razumjeti kako se zaštititi od elektroničkog vršnjačkog nasilja. Pomaže vam prepoznati znakove nasilja, pruža savjete o sigurnom korištenju Snapchata te nudi strategije za prevenciju i reakciju na nasilje.
Što ćete naučiti?
Prepoznati različite oblike vršnjačkog nasilja, uključujući elektroničko nasilje na Snapchatu.
Kako se zaštititi i očuvati svoju sigurnost na Snapchatu.
Kako razgovarati s djecom i adolescentima o sigurnom korištenju društvenih mreža.
Kako reagirati ako ste svjedoci ili žrtva vršnjačkog nasilja na ovoj platformi.
Zajedno možemo raditi na stvaranju sigurnijeg okruženja za djecu i mlade u digitalnom okruženju, a posebno na društvenim mrežama.