Zajedno do boljeg interneta!

Prijava ilegalnog sadržaja

Materijali sa seksualnim zlostavljanjem djece, govor mržnje, rasna i druga diskriminacija, drugi oblici iskorištavanja djece…

Besplatni telefon za savjetovanje

0800 606 606

Vijesti

U sklopu Dana sigurnijeg interneta 2022. godine u dugu slogana…

Hvala svima koji su nam ove godine poslali svoje izrađene…

Za koga je webinar namijenjen? Webinar za stručnjake „Uloga stručnjaka…

Ove godine Centar za sigurniji Internet priprema brojne aktivnosti za…

Prijave za sudjelovanje u zajedničkom obilježavanju Dana sigurnijeg interneta 08….

Projekt Arachnid i Centar za sigurniji internet, kao dio projekta,…

0
poziva na našu besplatnu Helpline liniju u 2021. godini
0
prijava ilegalnog sadržaja putem anonimne Hotline prijave u 2021. godini
0
kaznenih djela protiv spolne slobode i spolnog iskorištavanja djeteta
0
%
U nekim članicama EU 50% svih kaznenih djela su cyber napadi