Scroll Top

O Centru za sigurniji internet

Centar za nestalu i zlostavljanu djecu vodeća je organizacija koja djeluje već više od petnaest godina u području zaštite djece od zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja putem interneta.

Svakodnevno skrbimo o djeci koja se nalaze u nepovoljnim životnim uvjetima i nastojimo podići kvalitetu njihova života.

U suradnji sa zajednicom, stručnjacima i nadležnim institucijama radimo na prevenciji nestanka djece te pružamo podršku obiteljima u kriznim situacijama.

Kroz dugogodišnje iskustvo zaštite djece i mladih od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja na internetu uočili smo potrebu za osnivanjem nacionalnog Centra za sigurniji internet.

Porast zlostavljanja djece kao i razvoj novih oblika zlostavljanja u uskoj je vezi i s razvojem tehnoloških komunikacijskih dostignuća. Tako je Internet, kao najpopularnije sredstvo komunikacije i informiranja, postao dio svakodnevice života djece i mladih koji su, nažalost, često izloženi neprimjerenim sadržajima.

Kako je Internet mjesto na kojemu, barem u Hrvatskoj, ne postoji usustavljen mehanizam kontrole sadržaja u sklopu državnog aparata, odgovornost ostaje na djeci i mladima, a ponajviše na roditeljima koji bi trebali kontrolirati djecu u korištenju Interneta.

Zato smo odlučili preuzeti dio odgovornosti i ponuditi pomoć djeci i mladima, njihovim roditeljima, nastavnicima, državnim institucijama i svima onima kojih se dotiče područje djelovanja našega Centra.

Metode našega rada usmjerene su na senzibiliziranje, informiranje, edukacije i računalne proizvode zaštite.
0
kontakta s krajem lipnja 2024. godine
0
prijave s krajem lipnja 2024. godine
0
kaznenih djela protiv spolne slobode i spolnog iskorištavanja djeteta u 2023. godini (ukupan broj prijavljenih kaznenih dijela prema MUP-ovoj statistici)
0
%
sudionika CSI aktivnosti s početkom lipnja 2024. godine. (21.173 djece, 296 roditelja i 605 stručnjaka)

O projektu

Projekt „Safer Internet Centre Croatia: Making Internet a good and safe place“ (2020-HR-IA-0051) sufinanciran je od strane Europske unije u okviru programa Department C – Connecting Europe Facility. Projekt se provodi pod pokroviteljstvom Innovation and Networks Agency (INEA) na temelju ovlasti delegirane od strane Europske komisije. Koordinator projekta je Centar za nestalu i zlostavljanu djecu, a partneri na projektu su A1 Hrvatska d.o.o., Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko – goranske županije i Dom zdravlja Osječko – baranjske županije. Projekt traje 12 mjeseci (1. siječanj 2021. – 31. prosinac 2021.)

Cilj projekta je održati i unaprijediti rad Centra za sigurniji Internet, održati i unaprijediti Hotline servis za prijavu štetnog sadržaja na internetu te održati i unaprijediti Helpline servis za djecu i roditelje kako bi mogli prijaviti štetan sadržaja i dobiti stručnu pomoć. Navedene usluge su besplatne za korisnike. Ostvarenje cilja projekta postići će se interdisciplinarnom i međusektorskom suradnjom koordinatora projekta i projektnih partnera kroz provedbu projektom predviđenih aktivnosti.

Dokumenti

Telefon

+385 31 272 943

Email

info@csi.hr

Adresa

Ulica bana Josipa Jelačića 83,

31220 Višnjevac