Scroll Top

Globalni alat koji ometa međunarodnu distribuciju slika seksualnog zlostavljanja djece obilježava pet godina postojanja

arachnid

Projekt Arachnid i Centar za sigurniji internet, kao dio projekta, obilježavaju 5 godina djelovanja globalno proširenog alata za ometanje distribucije sadržaja seksualnog zlostavljanja djece

Tijekom posljednjih pet godina putem projekta Arachnid s interneta je uklonjeno šest milijuna slika i videozapisa seksualnog iskorištavanja djece kod više od 1000 pružatelja elektroničkih usluga, koji se protežu u gotovo 100 zemalja diljem svijeta. Projekt Arachnid inovativni je globalni alat koji otkriva ranije evidentirane slike materijala o seksualnom zlostavljanju djece (CSAM) na webu i dark webu i šalje obavijesti o njihovom uklanjanju pružateljima elektroničkih usluga.

Od 2016. godine, Centar za nestalu i zlostavljanu djecu kroz rad Centra za sigurniji internet pomaže u tim naporima kao jedna od 11 međunarodnih organizacija koje klasificiraju slike unutar projekta Arachnid i izdaju obavijesti o uklanjanju. Projekt Arachnid kojim upravlja Canadian Centre for Child Protection (C3P), ne samo da se bori protiv rastućeg posjedovanja CSAM-a, već pruža rasterećenje žrtvama pomažući u prekidu ciklusa viktimizacije.

“Nismo znali da postoji nada da se slike našeg zlostavljanja skinu s interneta. Uvijek smo mislili da je to još jedna stvar koju ne možemo kontrolirati. Sada kada znamo da zapravo postoje načini da to učinimo, želimo da se sve ukloni. Ne želimo da se ijedno dijete više mora nositi s onim s čime se mi borimo ako se to može popraviti”, objašnjava žrtva CSAM, uz podršku C3P.

Od svog pokretanja 2017. godine, Project Arachnid otkrio je više od 42,7 milijuna sumnjivih slika i poslao više od 10,8 milijuna obavijesti o uklanjanju pružateljima sadržaja diljem svijeta. Navedeno je rezultat rastućeg globalnog tima analitičara koji rade na povećanju kapaciteta i utjecaja projekta Arachnid, uključujući i Centar za nestalu i zlostavljanu djecu.

Centar za nestalu i zlostavljanu djecu vodeća je organizacija koja djeluje već više od petnaest godina u području zaštite djece od zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja putem interneta. Kroz dugogodišnje iskustvo zaštite djece i mladih od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja na internetu uočili smo potrebu za osnivanjem nacionalnog Centra za sigurniji internet.

Centar za sigurniji internet vodi Helpline liniju – besplatan i anoniman telefonski broj za djecu i roditelje: 0800 606 606.

Navedeni broj je dostupan svakim radnim danom od 08-20 sati za:

  • pomoć i podršku u slučaju nasilja preko Interneta
  • savjet kako se zaštititi na Internetu i kako sigurno koristiti Internet
  • savjet što napraviti i kako se nositi s neprimjerenim sadržajem ili kontaktom na Internetu.

Tijekom 2020. godine zabilježeno je 158 poziva na našu besplatnu Helpline liniju.

Osim dostupne telefonske linije, Centar vodi i Hotline – obrazac za prijavu ilegalnog sadržaja na internetu. Obrazac je dostupan na stranicama https://csi.hr/hotline/ 0-24h, svakog dana. Sadržaj je moguće prijaviti anonimno, a prijave obično uključuju: materijal sa seksualnim zlostavljanjem djece, govor mržnje, slučajeve seksualnog zlostavljanja djece, vizualni prikaz seks. zlostavljane djece, trgovinu djece, druge oblike iskorištavanja djece, rasnu i drugu diskriminaciju i neprimjereni chat sa djecom na internetu.

Tijekom 2020. godine zabilježeno je 480 prijava ilegalnog sadržaja putem anonimnog Hotline obrasca.

Više informacija o Centru za sigurniji internet, helpline liniji i hotline obrascu za prijavu ilegalnog sadržaja posjetite web stranicu www.csi.hr.

U Republici Hrvatskoj je u 2020. godini zabilježeno 227 slučaja iskorištavanja djece za pornografiju. Napominjemo da je ovo samo broj slučaja evidentiran u statistikama institucija, a da je stvarni broj žrtava puno veći.

“CSAM je epidemija bez granica koja zahtijeva globalni odgovor”, kaže Lianna McDonald, izvršna direktorica C3P. “Kroz naše međunarodne napore, zajednički radimo na ubrzanju uklanjanja CSAM-a i štetnih slika koje su godinama, ako ne i desetljećima, traumatično utjecale na žrtve.”

Podaci koje posjeduje Project Arachnid nude C3P-u uvid u globalnu dostupnost CSAM-a na mreži, pomažući bolje identificirati sustavne neuspjehe i potencijalne rupe u zaštiti djece kako bi se industrija i vlada pozvali na odgovornost, promovirali transparentnost i pomogli kreatorima politika za razvoj učinkovitih regulatornih okvira koji štite djecu i podržavaju preživjele.

Kako bi obilježio petogodišnju prekretnicu projekta Arachnid, C3P je objavio video pod nazivom Unwanted Followers (hrv. Neželjeni pratitelji), kako bi pomogao ispričati stvarne priče i iskustva žrtava čije je seksualno zlostavljanje snimljeno i distribuirano online.

Za više informacija o projektu Arachnid i za pregled izrađenog video spota posjetite projectarachnid.ca.

O kanadskom Centre for Child Protection: Canadian Centre for Child Protection (C3P) nacionalna je dobrotvorna organizacija posvećena osobnoj sigurnosti sve djece. Cilj organizacije je smanjiti seksualno zlostavljanje i iskorištavanje djece kroz programe, usluge i resurse za kanadske obitelji, odgojitelje, organizacije koje pružaju usluge djeci, policiju i druge strane. C3P također upravlja Cybertip.ca, kanadskom nacionalnom linijom za prijavu seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece na internetu.