Scroll Top

Poziv za uključivanje u intenzivni trening za stručnjake iz područja sigurnosti i zaštite djece i mladih na internetu

sigurnost_online

Centar za nestalu i zlostavljanu djecu u okviru Centra za sigurniji internet organizira intenzivni trening za stručnjake na temu
„Jačanje kapaciteta stručnjaka u prevenciji i tretmanu rizičnog ponašanja djece i mladih na internetu“. Trening će biti organiziran u online formatu i uključuje 2 dvodnevna modula

  1. modul: 26. i 27. travnja 2021. godine od 10.00 do 15.00 sati;
  2. modul: 13. i 14. svibnja 2021. godine od 10.00 do 15.00 sati;

praktični rad uz mentorstvo te sudjelovanje na programu cjeloživotnog učenja .

Troškove treninga u potpunosti snosi organizator, a sudjelovanje će biti prijavljeno nadležnim Komorama.

Više o samom treningu kao i načinu i preduvjetima za prijavu možete pročitati u samom tekstu poziva.

Dokumenti: