Scroll Top

Aplikacija za društvenu igru “Sigurni na internetu”

Ovdje možete preuzeti mobilnu aplikaciju razvijenu unutar projekta Centra za sigurniji internet, koja će pomoći vašem djetetu da shvati osnovne postavke sigurnosti na internetu. Preuzimanje je besplatno ukoliko se nalazite na Wifi mreži.
apk_drustvenaigra

Ovdje možete preuzeti mobilnu aplikaciju razvijenu unutar projekta Centra za sigurniji internet, koja će pomoći vašem djetetu da shvati osnovne postavke sigurnosti na internetu. Preuzimanje je besplatno ukoliko se nalazite na Wifi mreži.

Društvenu igru “Sigurni na internetu” možete preuzeti ovdje: