Scroll Top

Smjernice za borbu protiv seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece putem interneta

Sjedinjene Američke Države, Kanada, Australija i Novi Zeland osmislile su vodič sa smjernicama za organizacije informacijske industrije koji žele ulagati svoje resurse u borbu protiv seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece u online svijetu. Vodič, u obliku preporučenih principa postupanja, razvijen je u suradnji s vodećim online kompanijama kao što su Google, Microsoft, Facebook, Twitter, Snapchat i Roblox.
zlost1

Količina online sadržaja na kojima je prikazano seksualno zlostavljanje djece u sve je većem porastu. U 2019. godini 69.1 milijun online fotografija i videozapisa seksualnog zlostavljanja djece prijavljeno je u SAD-u. Iako su neke informacijske organizacije osmislile pravila i procedura suzbijanje širenja ovakvih materijala na svojim platformama, navedena brojka pokazuje kako i dalje ima mjesta za napredak.

Navedenome u prilog idu informacije iz Izvješća o radu pravobraniteljice za djecu u kojem se navodi sljedeće:

Prema podacima MUP-a tijekom 2019. prijavljeno je 702 kaznena djela spolne naravi počinjena na štetu djece. Najviše je prijavljeno kaznenih djela spolne zloupotrebe djeteta mlađeg od 15 godina (435) i upoznavanja djece s pornografijom (86). Po brojnosti slijede prijave kaznenih djela: spolni odnošaj bez pristanka (66), iskorištavanje djece za pornografiju (65), podvođenje djeteta (61), bludne radnje (48), zadovoljenje pohote pred djetetom mlađim od 15 godina (35), spolno uznemiravanje (35), silovanje (25), mamljenje djece za zadovoljenje spolnih potreba (16), spolna zloupotreba djeteta starijeg od 15 godina (2) i iskorištavanja djece za pornografske predstave (2).

Također, prema podacima Ministarstva pravosuđa u Kaznenoj je evidenciji ukupno evidentirano 1400 počinitelja spolnih delikata na štetu djece. Tijekom 2019. zatraženo je i izdano 13 070 uvjerenja iz kaznene evidencije temeljem posebnih propisa vezanih uz rad s djecom. S obzirom na sve navedeno, jasno je kako se seksualno iskorištavanje i zlostavljanje djece odvija, kako u offline, tako i u online svijetu oko nas.

Jedni od važnih čimbenika koji mogu doprinijeti sigurnosti djece jesu upravo velike tehnološke kompanije koje mogu zaustaviti dijeljenje eksplicitnih i uznemirujućih sadržaja. Preporučene smjernice kategorizirane su po različitim temama koje imaju različite ciljeve. Neki od njih su:

  1. Prevencija ponovne pojave postojećeg materijala seksualnog zlostavljanja djece na platformama i uslugama, poduzimanje odgovarajućih mjera i prijava nadležnim ustanovama. Ovakve aktivnosti prevencije mogu spriječiti kruženje uznemirujućih sadržaja i izbjeći reviktimizaciju žrtava jer, svaki put kad se materijal pojavi na internetu, dijete ponovno proživljava traumu i ponovno postaje žrtva.
  2. Traženje i suočavanje s novim sadržajima o seksualnom iskorištavanju djece putem svojih platformi i usluga, poduzimanje odgovarajućih akcija i prijava. Prijetnja iz postojećih materijala razlikuje se od prijetnje novih materijala. Naime, novi generirani materijali vjerojatnije upućuju na trenutno nasilje koje još uvijek traje. Identificiranje ovakvih materijala i njihova prijava može biti od kritične važnosti.
  3. Nastojanje identificiranja i suočavanja s aktivnostima seksualnog iskorištavanja djece, kao što je online grooming, poduzimanje odgovarajućih mjera i prijava. Online grooming je faza pripreme u kojoj zlostavljač gradi odnos sa žrtvom kako bi si osigurao pristup seksualnoj aktivnosti. Online grooming može uključivati poticanje žrtve da se uključi u seksualne aktivnosti ili da pošalje svoje eksplicitne sadržaje. U konačnici, može doći do susreta uživo sa zlostavljačem ili ucjenjivanja. Uočavanje ovakvih aktivnosti može biti ključno u sprječavanju daljnjeg zlostavljanja tog ili drugog djeteta.
  4. Identificiranje i suočavanje s oglašavanjem i traženjem djece za seksualno iskorištavanje i nasilje. Prekid aktivnosti pripreme i traženje žrtava jedna je od mogućih intervencija koja može prevenirati daljnju štetu. Najčešće su ovakve aktivnosti posljedica udruženja nekoliko zlostavljača kako bi ostvarili pristup većem broju djece s ciljem seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja.
  5. Identificiranje i preveniranje seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja putem livestreaming usluga. Livestreaming vrlo je kompleksna online usluga koja omogućuje zlostavljačima da se uključe u trenutno seksualno zlostavljanje djece i napuste događaj bez ikakvog traga, točnije dokaza. Zlostavljači mogu zlostavljati dijete pred kamerom iza koje se nalazi publika drugih zlostavljača. Također, zlostavljači mogu potaknuti djecu da koriste livestreaming kako bi producirali vlastiti eksplicitni sadržaj. Livestreaming sadržaji mogu se snimiti i dalje podijeliti.
  6. Preveniranje rezultate pretrage za ilegalnim materijalima seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece kao i preveniranje automatskih prijedloga sličnih stranica i materijala na internetu. Pretraživanje materijala o seksualnom zlostavljanju djece sastoji se od unošenja specifičnih termina koje im pruža pristup ilegalnim sadržajima. Educiranje o prijavi ilegalnog sadržaja na internetu može doprinijeti bržem identificiranju i uklanjanju materijala te pomoć žrtvi.

Budući da je borba protiv seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece na internetu kompleksan proces, potrebna je međuresorna suradnja i aktivan rad na poboljšanju alata i strategija pojedinih organizacija kako bi se ostvarila promjena i pružila odgovarajuća pomoć i briga za djecu!

Izvor: ECPAT