Scroll Top

Obavijest

Hvala vam na ispunjavanju obrasca. Konačnu potvrdu termina ćete dobiti nakon što ga kolege odobre.
U slučaju hitnosti, molimo da se javite na 0800 606 606 (linija je dostupna svaki radni dan od 08:00 do 16:00 sati)