Loading...

Encryption

Encryption - Šifriranje, kodiranje poruke, koja se sastoji od teksta ili podataka, uređajem za prijenos podataka, kako bi se pri prijenosu podaci zašitili od korisnika koji su priključeni na istu mrežu, a nemaju pravo pristupa podacima.

Emoticons

“smajlići” - To su postranični znakovi koji se koriste u elektroničkoj pošti u vezi pokazivanja vlastitih emocija. Na primjer: :) :P :D ili XD

E-mail

Elektronička pošta - Vrsta komunikacije gdje se elektronička poruka pošalje na udaljenu lokaciju i drugi je korisnik prima preko jedinstvene vlastite e-mail adrese. Protokol na Internetu, koji omogućava korisnicima slanje tekstualnih (ASCII) poruka s računala na računalo. Također, preko e-maila možete poslati, kao dodatak (attachment) tekstualnoj e-mail poruci sve vrste dokumenata: fotografije, filmove, animacije, Word, Excel dokumente itd. Takve dokumente protokol spaja i šalje, a vi ih na obje strane možete gledati u aplikacijama u kojima su napravljene ili koje podržavaju njihov originalni format. Animaciju, film, pa i fotografiju u boji ne možete prenijeti preko faksa.

Partneri na projektu


Partneri centra

Isključiva odgovornost ove publikacije je autorova (Centar za nestalu i zlostavljanu djecu). Europska unija nije odgovorna za bilo kakvu uporabu koje mogu biti izrađene od sadržanih informacija / The sole responsibility of this publication lies with the author. The European Union is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade RH. Stajališta izražena u ovoj publikaciji isključiva su odgovornost Centra za nestalu i zlostavljanu djecu / This project is financed by the Croatian Government Office for Cooperation with NGOs. The views expressed in this publication are the sole responsibility of Center for missing and exploited children.Copyright | csi.hr