Loading...

Cache

Računalna memorija koja omogućava brz pristup podacima. U kontekstu preglednika (browser), u cache memoriju se pohranjuju podaci sa posjećenih web stranica (poput fotografija i slika, dokumenata, i sličnih). Kada se na stranicu vratite ili je ponovo posjetite u nekom budućem trenutku, preglednik će prvo provjeriti postoje li podaci sa stranice koji su već “spremljeni u memoriji”. Ovo omogućava brže učitavanje web stranica.

Cached Link

Google i drugi pretraživači pružaju opciju posjete “cached” linku, odnosno linku ka verziji neke web stranice u stupnju ažuriranosti u kojem je bila pri posljednjoj posjeti “pauka” (o ovom terminu možete pročitati više na ovoj stranici pod slovom P). “Cached” linkovi mogu voditi ka verzijama stranice koje nisu istovjetne verzijama stranice uživo.

Carbon Copy CC

Karbonska kopija. Poruka koja se elektroničkom poštom šalje pored osnovne poruke i na još neku, često primatelju skrivenu, adresu.

Cookie

“Kolačić” – Cookie je dio softvera koji snima podatke o korisniku i čuva te podatke sve dok to server zahtijeva. Na primjer, ako pretražujete po virtualnim trgovinama, svaki put kada nešto stavite u svoju košaricu, cookie čuva informaciju sve dok se ne odlučite za kupovinu i server ne zatraži podatake o stvari koju želite kupiti. Informacija koje web stranice pohranjuju na hard disk našeg računala kako bi zapamtili nešto o nama kad ga slijedeći put posjetimo. Npr. username i password kod logiranja.

Crv (Worm)

Crvi su računalni programi koji umnožavaju sami sebe. Pri tome koriste računalne mreže kako bi se razmnožili na druga računala, bez neposrednog utjecaja korisnika na toj mreži. Za razliku od virusa, crv, da bi djelovao, ne mora nužno “zaraziti” druge programe. Pristup računalu crvu omogućuju propusti u sigurnosti mreže, kao i propusti u sigurnosti operacijskih sistema i aplikacija.

Partneri na projektu


Partneri centra

Isključiva odgovornost ove publikacije je autorova (Centar za nestalu i zlostavljanu djecu). Europska unija nije odgovorna za bilo kakvu uporabu koje mogu biti izrađene od sadržanih informacija / The sole responsibility of this publication lies with the author. The European Union is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade RH. Stajališta izražena u ovoj publikaciji isključiva su odgovornost Centra za nestalu i zlostavljanu djecu / This project is financed by the Croatian Government Office for Cooperation with NGOs. The views expressed in this publication are the sole responsibility of Center for missing and exploited children.Copyright | csi.hr