Loading...

Web detektivi

Ukratko o projektu

Cilj i zadaće projekta Web detektivi usklađene su s ciljevima odgoja i obrazovanja u osnovnom i srednjem školstvu, jer osiguravaju sustavan način poučavanja učenika, potiču iunaprjeđuju njihov intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima.

 

Odgajanje i obrazovanje učenika u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima i pravima djece, te ih osposobljavaju za život u multikulturalnom svijetu, za poštivanje različitosti i toleranciju, te aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom razvoju društva, pri čemu osiguravaju učenicima stjecanje temeljnih (općeobrazovnih) i stručnih kompetencija za život i rad u promjenjivom društveno-kulturnom kontekstu prema zahtjevima tržišnog gospodarstva, suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija i znanstvenih spoznaja i dostignuća i cjeloživotno učenje (Članak 4., Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, NN, br 87/08).

Cilj projekta “Web detektivi” jest obrazovati i osposobiti djecu diljem Republike Hrvatske za usvajanje i razvijanje vještina prepoznavanja neprimjerenih i opasnih medijskih sadržaja kroz održavanje tematskih predavanja i praktičnih radionica s učenicima osnovnoškolske dobi. Web detektivi su djeca obučena za prepoznavanje i prijavljivanje neprimjerenih sadržaja na Internetu, stoga je namjera projekta u skladu s odredbama o sigurnosti i zaštiti zdravlja odgojno-obrazovnih ustanovama, jer potiče stvaranje uvjeta za zdrav mentalni i fizički razvoj te socijalnu dobrobit učenika, sprječava neprihvatljive i rizične oblike ponašanja, brine se o sigurnosti učenika, omogućava praćenje socijalnih problema i pojava kod učenika i poduzimanja mjera za otklanjanje njihovih uzroka i posljedica, u suradnji s tijelima socijalne skrbi odnosno drugim nadležnim tijelima, te pospješuje vođenje evidencije o neprihvatljivim oblicima ponašanja učenika, uz mogućnost unaprjeđivanja usluga savjetodavnog rada s učenicima (Članak 67., Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, NN, br 87/08).

Web detektiv posjeduje detektivsku iskaznicu, prikuplja dokaze ili informacije o neprimjerenim sadržajima na Internetu, te šalje elektronsku prijavu pomoću svog WDIK-a na detektivskoj iskaznici.

Zadaće web detektiva su:

- praćenje i prijava nepoćudnog sadržaja pomoću e-prijavnice,

- identifikacija na e-prijavnici pomoću web detektivskog identifikacijskog koda, te

- reagiranje provjerom sadržaja i slanjem e-prijavnice u slučaju dobivanja informacije od poznanika, prijatelja ili prijateljice o neprimjerenom sadržaju ili ponašanju na Internetu.

Cilj ovako koncipiranog projekta medijskog odgoja i prevencije elektroničkog nasilja među djecom i mladima je osposobljavanje web detektiva usvajanjem temeljnog znanja i vještina odgovorne uporabe medija, poticanjem kritičkog stava i refleksije prema medijima kroz analizu i usporedbu medijskih sadržaja s odgojnim ciljem, zadaćama, načelima i temeljnim ljudskim vrijednostima i pravima, te prevencije, suzbijanja i prijave razvojno i odgojno- socijalizacijski neprimjerenih sadržaja na Internetu.

Više o projektu možete saznati ovdje: Web detektivi!

Partneri na projektu


Partneri centra

Isključiva odgovornost ove publikacije je autorova (Centar za nestalu i zlostavljanu djecu). Europska unija nije odgovorna za bilo kakvu uporabu koje mogu biti izrađene od sadržanih informacija / The sole responsibility of this publication lies with the author. The European Union is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade RH. Stajališta izražena u ovoj publikaciji isključiva su odgovornost Centra za nestalu i zlostavljanu djecu / This project is financed by the Croatian Government Office for Cooperation with NGOs. The views expressed in this publication are the sole responsibility of Center for missing and exploited children.Copyright | csi.hr