Loading...

Predstavljanje projekta u Varšavi

Tijekom 20. i 21. 09. 2016. naš kolega Boris odputovao je u Varšavu na 10. internacionalnu konferenciju Sigurnost i zaštita djece na internetu u organizaciji Poljskog i Njemačkog Centra za sigurniji internet.

Pred više od 500 stručnjaka iz Poljske, Njemačke i ostalih EU zemalja naš kolega je predstavio rad Centra za sigurniji internet kao i nove aplikacije i trendove koji mladi koriste trenutno. Cijela konferencija je bila snimana te će snimka biti dostupna uskoro koju ćemo vrlo rado podijeliti sa vama.

Kao i svake godine konferencija je bila posvećena širokom spektru problema koji su se odnosili na sigurnost djece i mladih ljudi na internetu. Sudionici su bili iz obrazovnog sustava, nevladinih organizacija, pravnog i policijskog sektora te agencija koje se povezane sa Internetom. Cilj same konferencije je podizanje svijesti o novim izazovima i prilikama u borbi protiv nasilja na internetu kao i popularizacije najboljih primjera prevencije preko cijelog sektora.

 

Partneri na projektu


Partneri centra

Isključiva odgovornost ove publikacije je autorova (Centar za nestalu i zlostavljanu djecu). Europska unija nije odgovorna za bilo kakvu uporabu koje mogu biti izrađene od sadržanih informacija / The sole responsibility of this publication lies with the author. The European Union is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade RH. Stajališta izražena u ovoj publikaciji isključiva su odgovornost Centra za nestalu i zlostavljanu djecu / This project is financed by the Croatian Government Office for Cooperation with NGOs. The views expressed in this publication are the sole responsibility of Center for missing and exploited children.Copyright | csi.hr