Loading...

Državni stručni skup Preventivne strategije u odgojno-obrazovnim ustanovama

Primošten, 16.-18.10.2017 - U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje od 16. do 18. listopada 2017. godine, u Primoštenu održan je Državni stručni skup Preventivne strategije u odgojno-obrazovnim ustanovama, na kojem je sudjelovalo je više od 230 stručnih suradnika iz dječjih vrtića, osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova iz čitave Hrvatske.

S fokusom na preventivne strategije i programe, na skupu je održan niz radionica, izlaganja, prikazani su primjeri dobre prakse u odgojno-obrazovnim ustanovama, prikazi slučajeva, rezultati istraživanja te iskustva u međunarodnoj suradnji.

Također su svoj doprinos dali iz predavači različitih stručnih područja: socijalni pedagozi, psiholozi, pedagozi, liječnici, komunikolozi, odgajatelji, učitelji i nastavnici.

Na poziv Agencije za odgoj i obrazovanje, ispred Centra za nestalu i zlostavljanu djecu na skupu je sudjelovala Dubravka Marušić, predstavljanjem djelovanja i projekata Centra. Predstavila je projekt Centar za sigurniji Internet (“Safer Internet Centre Croatia: Making internet a good and safe place“  (2015-HR-IA-0013)) te opisala glavne ciljeve i aktivnosti projekta, koje se temelje na međuresornom, interdisciplinarnom pristupu, usmjerenom na preventivno djelovanje i edukaciju učenika, roditelja i nastavnika.

Također je održala izlaganje na temu zaštite djece bez pratnje i radionicu na temu kulturalne osjetljivosti i kulturalnih kompetencija.

Partneri na projektu


Partneri centra

Isključiva odgovornost ove publikacije je autorova (Centar za nestalu i zlostavljanu djecu). Europska unija nije odgovorna za bilo kakvu uporabu koje mogu biti izrađene od sadržanih informacija / The sole responsibility of this publication lies with the author. The European Union is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade RH. Stajališta izražena u ovoj publikaciji isključiva su odgovornost Centra za nestalu i zlostavljanu djecu / This project is financed by the Croatian Government Office for Cooperation with NGOs. The views expressed in this publication are the sole responsibility of Center for missing and exploited children.Copyright | csi.hr