Loading...

Povelja o sigurnosti djece na internetu

Internet i digitalne tehnologije su postale sastavni dio života odraslih i djece. Internet djeci pruža brojne mogucnosti u podrucju edukacije,
razvijanja novih vještina i kreativnosti te socijalne ukljucenosti. No, širenjem globalne racunalne mreže došlo je i do širenja novih oblika
društveno neprihvatljivih ponašanja koja utjecu na psihosocijalni razvoj djece i mladih.
Potpisnici ove Povelje odlucni su sudjelovati u stvaranju boljeg i sigurnijeg okruženja za djecu na internetu te promicati zaštitu djece i mladih
od bilo kojeg oblika ugrožavanja djecjih prava. Potpisnici usuglašavaju sljedece:
 

Članak 1.

Svako dijete ima pravo na: aktivno poticanje i razvoj medijske i informatičke pismenosti; pristupanje pozitivnim sadržajima na internetu; zaštitu
od bilo kakvog oblika zlouporabe i zlostavljanja na internetu; prijavu i brzo uklanjanje štetnog, nezakonitog i neprihvatljivog sadržaja s kojim se
susrelo; prevenciju i uklanjanje svih oblika govora mržnje na internetu; izražavanje mišljenja i sudjelovanje u stvaranju aktivnih politika za
zaštitu djece na internetu; privatnost i pristup informacijama te prilagodbu sadržaja na njemu razumljiv način.


Članak 2.

Edukacija djece i mladih u skladu s njihovim uzrastom ključna je za razvoj medijskih i računalnih kompetencija koje će pridonjeti sigurnom
korištenju interneta. Potpisnici se obvezuju aktivno poticati i podržavati kreiranje edukativnih, preventivnih i promotivnih aktivnosti koje će
osigurati kreativnost, uključivost, društvenu i osobnu odgovornost prilikom korištenja interneta.


Članak 3.

Potpisnici Povelje će na svojim web stranicama i svim digitalnim profilima promovirati pozitivne sadržaje i prevenciju zlouporabe interneta
među i nad djecom i mladima.


Članak 4.

Odgovorno društvo brine o sigurnosti djece pa tako i o sigurnosti djece na internetu. Za kreiranje boljeg i sigurnijeg interneta potrebno je
uključivanje svih članova društva i multidisciplinarni pristup. Potpisnici Povelje obvezuju se kroz vlastito djelovanje i suradnju s relevantnim
dionicima promicati uključivost i društvenu odgovornost utemeljenu na zaštiti dobrobiti i prava djece.


Članak 5.

Potpisnici Povelje ce se svake godine ukljuciti u obilježavanje Dana sigurnijeg interneta, sa svrhom promicanja primjera dobre prakse u korištenju
digitalnih tehnologija te unapredenja zaštite djecjih prava.

Ukoliko se i vi želite uključiti u podizanje svijesti o sigurnosti djece na internetu te potpisati povelju ispred svoje organizacije javite nam se na info@csi.hr.

Partneri na projektu


Partneri centra

Isključiva odgovornost ove publikacije je autorova (Centar za nestalu i zlostavljanu djecu). Europska unija nije odgovorna za bilo kakvu uporabu koje mogu biti izrađene od sadržanih informacija / The sole responsibility of this publication lies with the author. The European Union is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade RH. Stajališta izražena u ovoj publikaciji isključiva su odgovornost Centra za nestalu i zlostavljanu djecu / This project is financed by the Croatian Government Office for Cooperation with NGOs. The views expressed in this publication are the sole responsibility of Center for missing and exploited children.Copyright | csi.hr