Loading...

Opasni izazovi na društvenim mrežama

Opasni izazovi na društvenim mrežama

U posljednje vrijeme svjedoci smo naglog razvoja moderne tehnologije te razvoja različitih sadržaja namijenjenih djeci i mladima dostupnim na Internetu. Internet ima svoje prednosti i nedostatke, stoga je od iznimne važnosti za nas odrasle naučiti djecu i mlade da koriste tehnologiju na primjeren i siguran način. Pratiti trendove razvoja tehnologije, njihove mogućosti te prednosti i nedostatke često zahtjeva ulaganje većeg angažmana. Mladi svakodnevno koriste Internet i modernu tehnologiju u komunikaciji sa svojim vršnjacima, prijateljima i poznanicima, ali i nepoznatim osobama te se često dogodi da posjeduju i više znanja o njihovom korištenju nego mnogi odrasli u njihovoj okolini. Iako mogu posjedovati više znanja o samom korištenju, nažalost djeca i mladi često nekritično pristupaju sadržajima koji su im dostupni na internetu što ih direktno postavlja u rizik od ulaženja u za njih, a i druge, opasna ponašanja.

Sudjelovanje u izazovima i međusobnom natjecanju je kod djece uvijek izazivalo veliko zanimanje, a internet i društvene mreže ovakvim aktivnostima pridodaju dodatnu pažnju. Izazovi koji se postavljaju putem društvenih mreža mogu biti usmjereni u dobrotvorne svrhe, kao i na osvještavanje o potrebama osoba koje pate od određenih bolesti za koje je potrebno skupiti dodatna novčana sredstva, poput polijevanje kantom ledene vode u slučaju osvještavanja ljudi o ALS – bolesti. Nažalost, na društvenim mrežama postoje i neki izazovi koji su usmjereni na rizična i opasna ponašanja za djecu i mlade, a koja u konačnici mogu rezultirati tragičnim posljedicama.

U proteklih godinu dana pojavile su se glasine o izazovu na društvenim mrežama pod nazivom ‘Plavi kit’ (Blue whale challenge) u kojem se navodno od osobe koja u tom izazovu sudjeluje postavljaju različiti izazovi, uključujući samoozljeđivanje, koje osoba treba izvršiti kroz 50 dana sve dok ne dođe do završnog izazova – samoubojstva. Povezanost između navedenog izazova i samoubojstva kod djece i mladih prvi put je spomenuta u Rusiji krajem 2015. godine, no nije utvrđena jasna uzročno - posljedična veza niti se navedeni trend mogao direktno povezati upravo s navedenom igrom. Zbog povećanog medijskog interesa za navedenu igru i njezin utjecaj na djecu i mlade, povećava se i rizik da se informacije o ovakvom izazovu prošire među djecom i mladima te da oni prihvate ovu igru iz znatiželje čime potencijalni rizik može prerasti u stvarnu opasnost od tragičnih posljedica. S obzirom da su mediji u susjednim državama prenijeli vijest o postojanju ovog opasnog izazova, kao sto je i očekivano, razina panike počela se podizati među roditeljima i širom javnosti.

Izuzetno je teško nešto učiniti po pitanju prevencije širenja ovakvog oblika „igre“ putem društvene mreže. Kako bi se izbjegle moguće tragične posljedice, potrebno je oprezno i svrsishodno pristupiti informiranju javnosti o istome te izbjeći širenje panike i senzacionalistički pristup u izvještavanju o ovakvom tipu izazova. Upozorenja o izvještavanju za medije izdana su i drugdje u Europi, uključujući Veliku Britaniju, Belgiju i Francusku.

Što roditelji mogu napraviti kako bi spriječili uključivanje djeteta u ovu i/ili slične igre na društvenim mrežama?

  • razgovarajte sa svojim djetetom o problemima u školi, s prijateljima, dečkom ili curom te o njima bitnim temama
  • slušajte ih bez osuđivanja
  • kada god možete, pohvalite vaše dijete i dajte mu do znanja da vidite njihove vrline i sve pozitivne osobine koje imaju
  • pokažite interes i pitajte dijete da vas uvede u svijet mladih online
  • potražite putem Google tražilice dostupne informacije o sadržajima i igri koju dijete igra na internetu te provjerite je li igra primjerena s obzirom na dob djeteta
  • naučite djecu kako da sigurno koriste moderne tehnologije te kome da se obrate u slučaju nejasnoća ili problema
  • u slučaju da primijetite da je dijete upoznato ili se uključilo u neke opasne izazove na društvenim mrežama poput 'Plavog kita'  porazgovarajte s njime o tom fenomenu, objasnite što je to i ukažite na manipulativnu prirodu igre
  • potražite savjete od stručnjaka ako imate nejasnoća ili problema

U slučaju da primijetite da se vaše dijete, poznanici ili prijatelji uključuju u ovakav tip izazova i/ili imate dodatnih pitanja, kontaktirajte besplatnu telefonsku savjetodavnu liniju 0800 606 606 Centra za sigurniji Internet.

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gifSpremnost djeteta za uključivanje u za njih neprimjerene ili potencijalno opasne aktivnosti putem tehnologija ovisi o brojnim faktorima kao što su utjecaj prijatelja, medija, razina samopouzdanja, kvaliteta odnosa s bliskim osobama u okolini, roditeljski (ne) nadzor, odnos i povjerenje među članovima obitelji i slično. Upravo to nam govori da je naša uloga, kao odraslih osoba, ne samo naučiti djecu i mlade da prepoznaju sto je za njih štetno, nego stvoriti i sigurno okruženje u kojem će moći sigurno odrastati.

 

Partneri na projektu


Partneri centra

Isključiva odgovornost ove publikacije je autorova (Centar za nestalu i zlostavljanu djecu). Europska unija nije odgovorna za bilo kakvu uporabu koje mogu biti izrađene od sadržanih informacija / The sole responsibility of this publication lies with the author. The European Union is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade RH. Stajališta izražena u ovoj publikaciji isključiva su odgovornost Centra za nestalu i zlostavljanu djecu / This project is financed by the Croatian Government Office for Cooperation with NGOs. The views expressed in this publication are the sole responsibility of Center for missing and exploited children.Copyright | csi.hr