Loading...

Trening protiv govora mržnje na internetu

28.02.2017. Dublin - Predstavnici Centra za sigurniji internet imali su čast biti pozvani na trening unutar Facebook sjedišta u Dublinu. Pod okriljem Online Civil Courage Initiative (OCCI) predstavnici Facebooka su educirali više od 50 prisutnih stručnjaka na području sigurnosti djece na internetu i govora mržnje kako pravilno prijaviti sve nepravilnosti uočene na stranici Facebook.

Tijekom predavanja imali smo priliku čuti i razgovarati sa Monica Bickert koja je Head of product policy Facebooka koja je naglasila suradnju i partnerstvo između korporacija i NGO kao bitan faktor kod govora mržnje i uklanjanje istog. Također je naglasila koliko je bitna suradnja sa lokalnim organizacijama koje su "već na terenu" u olakšavanju razumijevanja prijava i konteksta u kojem se on nalazi.

Nakon Monice Bickert imali smo priliku čuti i Siobhan Cumminskey koja je Policy manager unutar Facebook Europe, kako bi nam predstavila sve nove ili buduće razvojne politike Facebooka te također nas upozorila da sve prijedloge ili primjedbe na postojeće politike možemo uputiti direktno njoj. U njenom predavanju smo imali prilike vidjeti zanimljive nove statistike koje govore da 85,2 % ljudi koji koriste Facebook dolazi izvan SAD, te da trenutno Facebook broji 1,23 milijarde korisnika dnevno te 1,86 milijarde korisnika mjesečno. Siobhan se zatim osvrnula na razvoj govora mržnje i netolarncije stavljajući naglasak na kontekst prijave za govor mržnje i suradnju s NGO iz država iz kojih prijave dolaze. Također se osvrnula da dijeljenje govora mržnje radi osude nije razlog uklanjanja sadržaja.

Julie de Baillencourt nam je pokazala koliko je efektivno prijavljivanje Facebook-u direktno preko stranice te naglasila kako unutar Facebooka rade stručnjaci za obradu prijava a ne roboti ili AI. Rečenicom "We dont have a nipple robot or AI" željela je naglasiti kako prijave koje se dobijaju unutar Facebook sučelja pregledavaju stvarni tehničari zaposleni unutar Facebook-a.

Tijekom jednodnevog treninga uspjeli smo dobiti iz prve ruke svjedočanstva kako i na koji način prijaviti govor mržnje ili bilo koji drugi sadržaj te također ojačati veze Centra za sigurniji internet i Facebook tvrtke. Smatramo kako kroz suradnju možemo zajedno postići bolji i sigurniji internet za djecu i mlade.

Partneri na projektu


Partneri centra

Isključiva odgovornost ove publikacije je autorova (Centar za nestalu i zlostavljanu djecu). Europska unija nije odgovorna za bilo kakvu uporabu koje mogu biti izrađene od sadržanih informacija / The sole responsibility of this publication lies with the author. The European Union is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade RH. Stajališta izražena u ovoj publikaciji isključiva su odgovornost Centra za nestalu i zlostavljanu djecu / This project is financed by the Croatian Government Office for Cooperation with NGOs. The views expressed in this publication are the sole responsibility of Center for missing and exploited children.Copyright | csi.hr