Loading...

Edukacijski paket za Dan sigurnijeg interneta 2020. godine

Link - Djeca i mladi

Društvena igra - PDF 

Kviz diploma - DSI2020 - PDF

Radna bilježnica - Sigurni s Neticom - PDF

Radna bilježnica za djecu osnovnoškolske dobi - PDF 

Slikovnica - Sigurni s Neticom - PDF 

Link na Netica.hr 

Link na aplikaciju Ne e-nasilju 

 

Link - Profesori i stručnjaci 

Online radna bilježnica “Smjernice za postupanje u slučaju E-nasilja” – PDF 

Program prevencije elektroničkog nasilja - Upoznajmo i prepoznajmo e-nasilje - PDF 

Smjernice o postupanju u slučaju elektroničkog nasilja - PDF 

Izvještaj provedbe Dana sigurnijeg interneta - PDF 

Link na Priručnik za informacijsku sigurnost i zaštitu privatnosti  

Link na SINI platformu (webinari + članci) 

Link na Konferenciju - Igralište novog doba  

 

 

Link - Promotivni materijali

10 pitanja o sigurnosti - KVIZ - PDF

5 savjeta za sigurno korištenje interneta - PDF 

Be cool @ school - letak - PDF 

Poster - Netica - PDF 

Upoznajmo i prepoznajmo e-nasilje - PDF

Link na video #lijepariječ 

Link na video Isprepletena priča 

Link na video Project Arachnid  

Partneri na projektu


Partneri centra

Isključiva odgovornost ove publikacije je autorova (Centar za nestalu i zlostavljanu djecu). Europska unija nije odgovorna za bilo kakvu uporabu koje mogu biti izrađene od sadržanih informacija / The sole responsibility of this publication lies with the author. The European Union is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade RH. Stajališta izražena u ovoj publikaciji isključiva su odgovornost Centra za nestalu i zlostavljanu djecu / This project is financed by the Croatian Government Office for Cooperation with NGOs. The views expressed in this publication are the sole responsibility of Center for missing and exploited children.Copyright | csi.hr