Loading...

Završen 2015. Kulendayz

Ove godine smo imali priliku sudjelovati na odličnoj Kulendayz 2015. konferenciji.

Tijekom tri dana na sajmištu Pampas u Osijeku, održana je Kulendayz 2015. konferencija. Ove godine smo tako i mi, Centar za sigurniji internet, dobili priliku sudjelovati na konferenciji uvodnim predavanjem i pultom sa našim CSI Agenticama. Tijekom Kulendayz Kidz dijela sa djecom koja su bila na konferenciji smo organizirali izradu društvene igre, te su se dva tima žarko natjecala koja će igra izgledati boje. Na kraju smo svi bili pobjednici jer smo naučili više informacija o sigurnosti na internetu.

Zahvaljujemo se organizatorima kao  i svim sudionicima koji su iskazali naklonost projektu i našem radu te se uskoro nadamo da ćemo se opet vidjeti.

Partneri na projektu


Partneri centra

Isključiva odgovornost ove publikacije je autorova (Centar za nestalu i zlostavljanu djecu). Europska unija nije odgovorna za bilo kakvu uporabu koje mogu biti izrađene od sadržanih informacija / The sole responsibility of this publication lies with the author. The European Union is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade RH. Stajališta izražena u ovoj publikaciji isključiva su odgovornost Centra za nestalu i zlostavljanu djecu / This project is financed by the Croatian Government Office for Cooperation with NGOs. The views expressed in this publication are the sole responsibility of Center for missing and exploited children.Copyright | csi.hr