Loading...

Web Detektivi u Gunji

ijekom Dana prevencije policijskih postaja u Gunji, ovog petka 18.09.2015 dobili smo nove web detektive.

U suradnji sa osječkom policijom, odjelom za prevenciju predstavnici Centra za sigurniji internet su održali predavanja na temu sigurnosnih praksi, djeci iz osnovne škole Gunja, te ih tako informirali o svim lošim i dobrim stranama interneta. Tijekom rasprave došli smo do zanimljivih zaključaka kako koristiti internet i koje stvari smijemo a koje ne raditi na internetu.

Nakon rasprave uslijedila je edukacija naših osnovnoškolaca te podjela diploma i iskaznica za Web detektive, koji su sad educirani i spremni prepoznati ilegalan sadržaj na internetu.

Našim novim Web detektivima se također obratila i Mirela Gica iz Insafe organizacije koja je pozdravila nove detektive, zaželjela im sreću u budućem radu i čuvanju sigurnijeg interneta.

Partneri na projektu


Partneri centra

Isključiva odgovornost ove publikacije je autorova (Centar za nestalu i zlostavljanu djecu). Europska unija nije odgovorna za bilo kakvu uporabu koje mogu biti izrađene od sadržanih informacija / The sole responsibility of this publication lies with the author. The European Union is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade RH. Stajališta izražena u ovoj publikaciji isključiva su odgovornost Centra za nestalu i zlostavljanu djecu / This project is financed by the Croatian Government Office for Cooperation with NGOs. The views expressed in this publication are the sole responsibility of Center for missing and exploited children.Copyright | csi.hr