Loading...

Sibinj web detektivi

Unutar suradnje sa Odjelom prevencije Osječko-baranjske policijske postaje, ove srijede 23.09.2015 posjetili smo Sibinj pored Slavonskog Broda kako bi obučili nove Web detektive.

Predavanja su održana na temu sigurnosti na internetu te u raspravi sa djecom došli smo do zaključaka kako pametno i sigurno koristiti internet. Djeca su izrazila svoju zabrinutost na mnogim društvenim mrežama poput Facebook i Ask.fm kako se njima najviše koriste.

Na kraju predavanja i edukacije našim novim Web detektivima smo podijelili njihove iskaznice i diplome o završenom tečaju.

Partneri na projektu


Partneri centra

Isključiva odgovornost ove publikacije je autorova (Centar za nestalu i zlostavljanu djecu). Europska unija nije odgovorna za bilo kakvu uporabu koje mogu biti izrađene od sadržanih informacija / The sole responsibility of this publication lies with the author. The European Union is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade RH. Stajališta izražena u ovoj publikaciji isključiva su odgovornost Centra za nestalu i zlostavljanu djecu / This project is financed by the Croatian Government Office for Cooperation with NGOs. The views expressed in this publication are the sole responsibility of Center for missing and exploited children.Copyright | csi.hr