Loading...

KONFERENCIJA ZA MEDIJE 02.09.2015 – LANSIRANJE PROJEKTA

Jučer, 2. rujna u 11 sati održana je konferencija za medije Centra za nestalu i zlostavljanu djecu Osijek u sklopu projekta “Safer Internet Centre Croatia: Making Internet a good and safe place”. Koordinator projekta, kojega financira Europska unija je Sveučilište J. J. Strossmayera Osijek, Filozofski fakultet, a partneri su: Centar za nestalu i zlostavljanu djecu, Terrakom d.o.o (Terrakom) i Grad Osijek. Njegova vrijednost iznosi 236.198,00 € od čega EU financira 118.099,00 € (50%), a 50% sufinanciraju nositelj i partneri na projektu.

Naime, u sklopu Projekta osnovat će se Centar za sigurniji Internet koji će se sastojati od Helplinea za savjetovanje djece i roditelja,Hotlinea za primanje informacija javnosti koje se tiču ilegalnog sadržaja na internetu koji će služiti kao nacionalna platforma za dojave i koja će biti dostupna svima. Osim Helpline-a i Hotline-a osnovat će se i Centar za podršku i informiranje roditelja i djece.

“Prošle godine u Hrvatskoj zabilježen je 141 slučaj seksualnoga zlostavljanja djece putem interneta ili korištenja djece za pornografiju, što je preveliki broj”, rekao je koordinator Centra za nestalu i zlostavljanu djecu Boris Radanović na konferenciji za novinare.

U sklopu projekta predviđen je i razvoj mobilne aplikacije koja će educirati djecu za sigurnu uporabu Interneta, kako zaštititi svoje osobne podatke te kako se zaštititi od sextinga. Pored ovoga provesti će se istraživanje na nacionalnoj razini o sigurnoj uporabi Interneta koje će uključivati 90 škola iz 22 grada u Republici Hrvatskoj. Rezultati dobiveni navedenim istraživanjem poslužit će kao temelj za izradu znanstvenih radova i kurikuluma koji će ući u program fakultetskog obrazovanja.

Kad je riječ o edukacijama na temu sigurnosti na Internetu, Projekt predviđa održavanje edukacija za psihologe osnovnih i srednjih škola, organizaciju webinara za web detektive(djeca obučena da prepoznaju i prijave štetan sadržaj) te trening za policajce (prevencija nasilja). Projekt će donijeti nove i zanimljive alate za borbu protiv nasilja na Internetu (razvoj igre koja će se moći skinuti s web stranice SIC-a).

Projekt osim aktivnosti predviđenih za provedbu i monitoring aktivnosti (Upravni i Savjetodavni odbor, projektni tim) predviđa i širok spektar promotivnih aktivnosti (određuje jasnu strategiju i učinkovite poruke za svaku ciljnu skupinu i posebnu pažnju posvećuje podizanju svijesti o sigurnosti na Internetu).

“U Centru za nestalu i zlostavljanu djecu se planira niz usluga koje će na zanimiljiv i edukativan način predstaviti djeci sigurno korištenje Interneta te im pružiti potrebne informacije za razlikovanje dobrih od loših sadržaja na Internetu”, napomenula je voditeljica projekta Centra Jelena Gilja. 

Za uspješnu provedbu projektnih aktivnosti neophodna je uspostava besplatnog 0800 broja putem kojeg će se djeci, mladima, roditeljima i stručnim djelatnicima koji rade s djecom osigurati kontinuirana pomoć i podrška kroz savjetodavni rad. Savjetodavna linija bit će dostupna svakim radnim danom od 8 do 20 sati.

Putem navedene linije korisnici su u mogućnosti dobiti savjet ili informaciju kako se nositi s neprimjerenim sadržajem na Internetu, neprimjerenim kontaktom te kako se suočiti s navedenim iskustvom. Također, biti će u mogućnosti svaki sadržaj za koji smatraju da nije primjeren, prijaviti ga putem navedene linije. Telefonska linija biti će dostupna na razini cijele Hrvatske, a savjete i pomoć pružati će stručni suradnik – psiholog.

U drugim zemljama Europske unije navedena linija je dostupna već dugi niz godina, a Centar za nestalu i zlostavljanu djecu ovime će osigurati da se i Hrvatska kao članica Europske unije pridruži drugim zemljama i da poseban doprinos na području zaštite djece i mladih od neprimjerenih i opasnih sadržaja putem Interneta.

Također, tu je i Facebook priručnik izrađen u suradnji s europskim centrima za sigurniji Internet, koji se daje na besplatno korištenje djeci i roditeljima. U njemu su obrađene osnovne informacije kako bi se mladi i roditelji bolje informirali o osnovnim funkcijama i načinima zaštite na Facebooku!

Partneri na projektu


Partneri centra

Isključiva odgovornost ove publikacije je autorova (Centar za nestalu i zlostavljanu djecu). Europska unija nije odgovorna za bilo kakvu uporabu koje mogu biti izrađene od sadržanih informacija / The sole responsibility of this publication lies with the author. The European Union is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade RH. Stajališta izražena u ovoj publikaciji isključiva su odgovornost Centra za nestalu i zlostavljanu djecu / This project is financed by the Croatian Government Office for Cooperation with NGOs. The views expressed in this publication are the sole responsibility of Center for missing and exploited children.Copyright | csi.hr