Loading...

Hakiran Facebook profil

Upomoć! Hakiran mi je Facebook profil!

Vrlo često nam se prijavljuju “hakiranja” ili neovlašteni pristup Facebook računima, tj profilima. Ovo je vrlo neugodna situacija kako za privatne tako i za poslovne korisnike Facebook-a. U razgovoru sa sigurnosnim stručnjacima koji rade na slučajevima hakiranih profila unutar Facebook-a, došli smo do savjeta što učiniti ukoliko vam je hakiran Facebook profil.

Prva stvar koju morate osigurati je vaša email adresa, koja je povezana sa vašim profilom ili kreirati novu email adresu kako bi mogli vratiti pristup svom profilu.

Kako se zaštiti od hakiranja Facebook profila?

  1. Napravite sigurnosnu provjeru na: https://www.facebook.com/help/securitycheckup
  2. Promijenite lozinku s kojom pristupate svom email računu i Facebook računu. One ne smiju biti iste!
  3. Aktivirajte identifikaciju putem dva koraka!
  4. Uključite: Upozorenja o prijavi, Generator koda te Odobrenja za prijavu!
  5. Provjerite u Postavkama vašeg računa sve uređaje koji imaju dopuštenje spajanja na vaš profil te sve aktivnosti na računu u Dnevniku aktivnosti.

Ukoliko i dalje imate problema sa svojim Facebook profilom slobodno nam se obratite!

Partneri na projektu


Partneri centra

Isključiva odgovornost ove publikacije je autorova (Centar za nestalu i zlostavljanu djecu). Europska unija nije odgovorna za bilo kakvu uporabu koje mogu biti izrađene od sadržanih informacija / The sole responsibility of this publication lies with the author. The European Union is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade RH. Stajališta izražena u ovoj publikaciji isključiva su odgovornost Centra za nestalu i zlostavljanu djecu / This project is financed by the Croatian Government Office for Cooperation with NGOs. The views expressed in this publication are the sole responsibility of Center for missing and exploited children.Copyright | csi.hr