Loading...

Dublin, Child Saffety Summit 2018.

17.-20..04.2018 - Nakon posjeta Child safety summita 2016. i 2017. godine i ove godine u zajedničkom pothvatu, Facebook i Google organizirali su skup na kojem okupljaju znanstvenike, nevladine organizacije, dobrotvorne udruge, političare i zaposlenike Facebooka i Googla kako bi podijelili svoja iskustva i stručne poglede, planove i proizvode te napredak na polju sigurnosti djece na internetu. Predstavnik Centra imao je prilike poslušati zanimljiva predavanja na temu borbe protiv materijala sa seksualnim iskorištavanjem djece, projekta o digitalnoj pismenosti te alatima i prozivodima koji se bave temom sigurnosti djece na internetu.

9 od 10 djece (6 do 12 godina, SAD) imaju pristup tabletima ili pametnim telefonima, 2 od 3 imaju svoj mobilni uređaj ili tablet te isto tako 2 od 3 ih koriste svakodnevno.

Tijekom prvog dana summita poslušali smo predavanja organizirana u sjedištu Facebook-a u Dublinu, gdje smo imali prilike vidjeti kako se Facebook odnosi sa materijalima i prijavama koje procesuira, kao i način pripreme prilagodbe sa GDPR regulativom koja stiže u svibnju. Predstavljen je način prijave i prikupljanja pristanka roditelja za korištenje društvenih mreža verifikacijom putem email računa ili zahtjeva na Facebook društvenoj mreži. Iako vrlo jednostavan, ovaj način privole roditelja je nužan u sklopu poštivanja GDPR smjernica. Tijekom dana su predstavljeni zanimljivi projekti koje podupire Facebook. Jedan od njih je bio i "Locker room talk" iz Švedske koji edukaciju o različitiosti i poštovanju donosi u svlačionice, gdje mladi educiraju djecu o različitostima i poštovanju. Imali smo prilike poslušati zanimljivu panel raspravu "Child sexual exploitation: the latest on detection and prevention" gdje smo mogli čuti koji su to najnoviji trendovi i načini distribucije ovakvog materijala kao i vidjeti projekte i organizacije koji se bave ovom tematikom multidisciplanirnim pristupom. Problematika sudjelovanja roditelja u edukaciji djece o sigurnosti na internetu te prevenciji je naglašena kroz panel raspravu "Educating parents: success stories and challenges". Problem ne dovoljne uključenosti roditelja u digitalno obrazovanje je naznačen kao vrlo bitan kao i određena doza straha i ne snalaženja roditelja u digitalnom odgajanju djece.

Jedno od najzanimljivijih predavanja koje je potaklo brojna pitanja i rasprave je bilo i predstavljanje Messenger Kids platforme kojom Facebook omogućuje pristup Messenger Kids aplikaciji djeci mlađoj od 13 godina, kojeg je predstavila Antigone Davis (Global Head of Safety, Facebook). Za postavljanje ovog računa potrebno je dopuštenje i postavljanje od strane roditelja te se aplikacija zatim unosi na mobitel djeteta. Roditelj ima određenu razinu nadzora nad korištenjem aplikacije djeteta te se unutar same aplikacije neće koristiti aplikacije trećih strana. Facebook predstavnici su uvjeravali sudionike summita kako se podaci neće prikupljati u komercijalne svrhe nego samo u svrhu poboljšanja rada aplikacije. Sama aplikacija je zamišljena primarno za rad na tablet uređajima iako će podržavati rad i na pametnim telefonima te će roditelji imati kontrolu odabira prihvatljivih kontakata koji su dopušteni na uređaju djeteta. Aplikacija je besplatna te se u njoj ne prikazuju reklame niti postoji mogućnost kupovine unutar aplikacije.

Tijekom drugog dana posjetili smo sjedište Google u Dublinu te smo imali priliku čuti zanimljiva predavanja i panel rasprave poput načina na koji se Google odnosi prema osjetljivom materijalu i kako se on prijavljuje, označava i briše s njihove platforme. Također smo mogli vidjeti odlične pozitivne i dobre kampanje putem Youtube-a, ali isto tako i kampanje koje su popularizirale određene izazove djece koje su vrlo opasni. Imali smo priliku i čuti Hannah Witton, Youtube ličnost, koja je predstavila svoj rad i način na koji se nosi sa zlobnim komentarima. Predstavljeni su nam projekti iz cijele EMEA regije koji su izrađeni u suradnji s Google tvrtkom poput Young Digital Leaders iz Belgije i Web Rangers iz Izraela. 

Poseban interes tijekom drugog dana summita potaknula je panel rasprava na temu Dječjih prava online u kojem su sudjelovali Brian O'Neill, Murieann i Lorcan, mladi savjetnici Centra za sigurniji internet Irska, John Carr, eNACSO, Juta Croll, Stifung Digitale Chancen i Patrick Geary, UNICEF. Postavljalo se pitanje same povelje o pravima djece i kako bi ona izgledala u digitalnom svijetu te i žustra rasprava o GDPR regulativi, posebno članku 8. koji određuje koliko godina djeca trebaju imati prije pristupa određenim alatima, društvenim mrežama na internetu uz privolu roditelja.

 

Partneri na projektu


Partneri centra

Isključiva odgovornost ove publikacije je autorova (Centar za nestalu i zlostavljanu djecu). Europska unija nije odgovorna za bilo kakvu uporabu koje mogu biti izrađene od sadržanih informacija / The sole responsibility of this publication lies with the author. The European Union is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade RH. Stajališta izražena u ovoj publikaciji isključiva su odgovornost Centra za nestalu i zlostavljanu djecu / This project is financed by the Croatian Government Office for Cooperation with NGOs. The views expressed in this publication are the sole responsibility of Center for missing and exploited children.Copyright | csi.hr