Loading...

Hotline

 • Dječja pornografija
 • Slučajeve seksualnog zlostavljanja djece
 • Vizulani prikaz seks. zlostavljane djece
 • Trgovina djece
 • Drugi oblici iskorištavanja djece
 • Rasna i druga diskrimniacija
 • Neprimjereni chat sa djecom na internetu
 • Govor mržnje

 • Zloupotreba fotografija sa djecom
 • Narušavanje i kršenje prava djece
 • Narušavanje privatnosti djeteta
 • Otvaranje lažnih profila na Internetu
 • Cyberbulling na Internetu

Partneri na projektu


Partneri centra

Isključiva odgovornost ove publikacije je autorova (Centar za nestalu i zlostavljanu djecu). Europska unija nije odgovorna za bilo kakvu uporabu koje mogu biti izrađene od sadržanih informacija / The sole responsibility of this publication lies with the author. The European Union is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade RH. Stajališta izražena u ovoj publikaciji isključiva su odgovornost Centra za nestalu i zlostavljanu djecu / This project is financed by the Croatian Government Office for Cooperation with NGOs. The views expressed in this publication are the sole responsibility of Center for missing and exploited children.Copyright | csi.hr